Regnskap for Stabbenmarsjen 2013

Regnskap for Stabbenmarsjen 2013

Saldo pr. 31.12. 12 12.667,84
Emilies hus 9875,-
Januar 314,-
Februar 396,-
Mars 923,-
April 635,-
Mai 278.-
Juni 850,-
Juli 800,-
August 414,-
September 780,-
Oktober 514,-
November 150,-

Saldo pr. 31.12.13 8932,-

Tallene stemmer ikke helt, men kontoen er kr. 66 i pluss.