Regnskap 2013

Regnskap 2013
Benkeforslag
Inntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2014
1 Medlemskontigent 25.000,00 22.450,00 25.000,00
2 Veilys 25.000,00 21.500,00 25.000,00
3 Renteinntekter 100 144 200
4 Andre inntekter 0
5 Norsk tipping/grasrot 25.000,00 23.884,04 24.000,00
6 Boka om "Krigsårene" 0 4.940,00 2.000,00
7 Arrangement/sommerfest 10.000,00 11.559,75 10.000,00
8 Basar 30.000,00 32.290,00 30.000,00
9 Utleie hus 10.000,00 9.000,00 10.000,00
10 Salmarfondet/støtte 10.000,00 21.000,00 5.000,00
11 Sjømatfest 5.000,00 0 5.000,00
12
Totale inntekter 141.600,00 146.767,79 136.200,00
Utgifter
1 Strøm veilys 13.000,00 11.015,90 13.000,00
2 Gebyr og lignende 200 135 200
3 Drift grendahus 10.000,00 0 10.000,00
4 Strøm Grendahus 10.000,00 13.502,45 14.000,00
5 Kontorrekvisita 500 5.721,00 2.500,00
6 Annonser/porto 2.500,00 1.401,00 1.500,00
7 Veilys utg. 5.000,00 0 5.000,00
8 Kommunale avgifter 4.000,00 3942 4.000,00
9 Andre utgifter 1.500,00 2.203,80 2.000,00
10 Forsikring grendahus 17.500,00 17.710,00 18.000,00
11 Nettside 3.000,00 0 3.000,00
12 Tak grendahus/vinduer 90.000,00 78.777,0
13 Vedlikehold/varmepumpe 30.000,00 0 1.000,00
14 Uforutsette utgifter 15,000,00 0 5.000,00
15 Sjømatfest 5.000,00 0 5.000,00
Totale utgifter 207.200,00 134.408,65 84.200,00
Resultat ÷ 65.600,00 12.359,14 52.000,00
2011 IB 2012 UB Endring
Kasse 6.432,48 15.440,18 9.007,70
Bank 138.747,49 142.098,93 3.351,44
Overskudd 12.359,14
Grasrotandel 2012 ÷ 8.323,49
Overskudd 4.035,65
Grasrotandel 2013 + 8.531,00
Overskudd 2013 12.567,04