Årsmelding 2013

LOGO
Årsmelding for Titran grendalag, 2013.
Det sittende styret består av:
Leder: Kai Inge Wahlquist
Nestleder: Jarle Kjørsvik
Kasserer: Bente Flaahammer
Sekretær: Arne Haugan
Styremedlemmer: Martin Nilsen
Tone Bay Christensen
Stian Pachov
Varamedlem: Lars Nordgård
Kjersti Nord

Valgkomité: Lill Wahlquist
Fritz M. Holmen
Marit Holmen

Utleieansvarlige: Lill Wahlquist
Kai Inge Wahlquist

Følgende medlemmer fra det sittende styret er på valg:
Leder: Kai Inge Wahlquist
Nestleder: Jarle Kjørsvik
Sekretær: Arne Haugan
Styremedlem: Martin Nilsen
Varamedlem: Lars Nordgård

Siden forrige årsmøte har styret gjennomført; 5 styremøter og behandlet ca. 30 saker.

Titran grendalag; har ca. 150 medlemmer.

Aktiviteter:

Drift, oppussing og vedlikehold: En del kabel er byttet, pærer skiftet og nye armaturer er montert på veglysene med god hjelp av Geir Gaustad. Vinduer er skiftet i grendahuset. Har kjøpt hus (beskyttelse) til varmepumpa etter anbefaling fra leverandør.
Vi har levert høringsuttalelse i forb. med innføring av vegnavn og nye adresser uten å bli hørt i særlig grad.
Arrangementer og utleie:
Basarene: Fullt hus på påskebasaren, men ikke så mye på julebasaren. Inntektene er gode om det er mye eller lite oppmøte.
Vårryddingen er en tradisjon og ble også arrangert i denne perioden.
17.mai ble markert med tog, tale for dagen ved Martin Nilsen og kransepålegging.
St. Hans ble arrangert med grilling, bål og sosialt samvær (under presenning) ved Gaustadbrygga
Sommerfesten ble gjennomført med godt oppmøte.
Sjømatfesten ble avlyst, men vi prøver igjen.
Grendahuset har vært utleid til 2 konfirmasjoner, 1 barnedåp og et 50-års lag.
Stabbenmarsjen har etter hvert fått en lang historie og er like populær. Denne gir også gode inntekter som brukes til forskjellige formål. En del av overskuddet i denne perioden ble gitt til utsmykning av de nye omsorgsboligene i Beinskardet på Sistranda. Grethe er en pådriver for både Stabbenmarsjen og utsmykningen ved Beinskardet.

Vi har også i denne perioden solgt en god del eksemplarer av boka ”Krigsårene på Frøya” med god hjelp av Kjersti ved Gaustadbrygga.

Saker til det nye styret: Fortsette med vedlikeholdet av grendahuset og da først å fokusere på vestre del av ytterveggen da dette begynner å haste. Spørsmålet blir da om man skal forsøke å gjøre arbeidet på dugnad, eller om en skal leie folk til jobben?
Forsøke å komplettere det nyeste PA-anlegget da det viser seg at det mangler en høytaler. Hvor den som vi hadde befinner seg, vites ikke. Dessverre.

Saker fra det sittende styret til årsmøtet:

Tusen takk til alle dere som hjelper oss ved de forskjellige arrangementene.

Styret